Spotkania Nowy Świat 32A

poniedziałek listopad 20
10:00 - Posiedzenie Komisji Kształcenia
środa listopad 22
10:00 - Posiedzenie Prezydium ORPiP
czwartek listopad 23
10:00 - Bezpłatna konferencja Ochrona prawna oraz zasady odpierania zarzutów w praktyce pielęgniarki i położnej szczegóły w Konferencje
wtorek grudzień 5
10:00 - Posiedzenie Pełnomocników
piątek grudzień 8
10:00 - Zespół Położnych
wtorek grudzień 12
16:00 - Zespół Młodej Pielęgniarki
czwartek grudzień 14
10:00 - Posiedzenie Komisji Etyki
poniedziałek grudzień 18
10:00 - Posiedzenie Komisji Kształcenia
wtorek grudzień 19
10:00 - Posiedzenie Okręgowej Rady PiP
wtorek grudzień 19
10:00 - Posiedzenie Okręgowej Rady PiP

W poniedziałek 27 marca 2017 w Centrum Dydaktycznymdebata Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego odbędzie się debata poświęcona problemom
współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Organizatorem debaty
jest Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia przy
współudziale Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego.

Debata, złożona jest z 5 paneli, każdy traktuje o innym, ważnym dla
pielęgniarek i położnych zagadnieniu. Do aktywnego udział w dyskusjach
zostali zaproszeni reprezentanci Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. W
części poświęconej problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w
Polsce oraz propozycjom rozwiązań, głos zabierze Zofia Małas, Prezes NRPiP.
Na temat norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w realizacji świadczeń
gwarantowanych wypowie się Joanna Walewander, Sekretarz NRPiP, natomiast
Mariola Łodzińska, Wiceprezes NRPiP opowie, dlaczego warto promować wśród
młodych ludzi zawód pielęgniarki i położnej, który jest jednym z zawodów
przyszłości. Zagadnieniem kształcenia w drodze porównania obecnego i
idealnego modelu zajmie się Sebastian Irzykowski, Wiceprezes NRPiP,
natomiast Tomasz Krzysztyniak, członek prezydium NRPiP zajmie się tematem
cyfryzacji w systemie ochrony zdrowia jako rozwiązaniu systemowym i wsparciu
opieki pielęgniarskiej.

Do udziału w debacie zostały zaproszone środowiska związane z pielęgniarkami
i położnymi m.in. dr n. o zdr. Grażyna Wójcik - Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, dr n. o zdr. Beata Cholewka -
Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
Lucyna Dargiewicz - Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych, prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska -
Przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych,
dr hab. n. hum. Maria Kózka - prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa.